Výzvy OLH

Výzva občanům České republiky z 30. 3. 2015


Výzva všem svobodomyslným občanům České republiky

Událost průjezdu konvoje spojeneckých sil byla obrovským celonárodním probuzením svobodomyslnosti, sounáležitosti a jednoznačného vyjádření prozápadní orientace občanů České republiky. Ukázali jsme nejen sami sobě, ale především celému světu, že pod pojmy demokracie, lidská práva nebo svoboda si stále ještě dokážeme představit to, co tyto pojmy ve skutečnosti opravdu znamenají.

V čele našeho státu však stojí osoby a strany, které nejsou schopny reflektovat potřeby a přání nás občanů. Uvědomujeme si stále více, že nám všem hrozí ztráta osobní svobody díky kumulaci obrovského majetku a moci do rukou několika oligarchů, z nichž jeden, Andrej Babiš, se svým vstupem na politickou dráhu stal vážným nebezpečím a ohrožením demokratického vývoje naší země a ohrožením svobodného, volného a zdravého rozvoje tržně-ekonomického, politického i mediálního prostředí, které v demokratickém světě nemá obdoby.

Dosavadní působení čelních představitelů naší země nesměřuje ke zvyšování komfortu všech občanů, ale pouze úzké skupinky jednotlivců. Denně se setkáváme s demagogií, populismem a zastrašováním. Na rozhodující místa ve státní správě, samosprávách i dozorčích radách společností se státní účastí nejsou dosazováni lidé podle odbornosti, ale pouze loajální a poslušní pochlebovači. Dochází k bezprecedentnímu střetu zájmů a cílené přípravě a schvalování zákonů tak, aby co nejvíce vyhovovaly malé skupině jedinců, místo, aby sloužily společnosti jako takové.

Naprostá většina médií se postupně dostala do rukou několika oligarchů a o jejich svobodě a investigativitě je možné vážně pochybovat. Dokonce jsme svědky stupňujícího se tlaku politiků na veřejnoprávní média. A není možné nad situací mediálního trhu zavírat oči. Je prostě vážně ohrožena nezávislost mediálního trhu a dokonce je ohrožena nezávislost veřejnoprávních médií.

Co je vůbec nejhorší. Současné politické parlamentní strany si stále nejsou schopny uvědomit obrovské nebezpečí, které nám všem ze strany Andreje Babiše a jeho stoupenců hrozí. Co je nám platná Ústava, co je platná Základní listina práv a svobod a co je platný zákon o střetu zájmů, když se tyto zákony neaplikují. Politici žijí v nějakém svém skleníkovém světě bez ochoty jednat a konat.

Proto se snažíme touto cestou vyzvat herce, umělce, sportovce, podnikatele, živnostníky a všechny další občany České republiky.

PROSÍME, uvědomme si všichni vážnost situace.

PROSÍME, přidejte se a zastavme vážné a reálné ohrožení svobody a demokracie v České republice. SPOJME SE a vytvořme silný občanský tlak na současné parlamentní strany proti setrvávání Andreje Babiše u politické moci a postupnému ovládnutí České republiky několika oligarchy.

PROSÍME, spojme se a zasáhněme. Přestaňme přešlapovat na místě, protože každým dnem se dostáváme, my všichni občané tohoto státu, do situace, ze které bude postupem času čím dál těžší návrat do přirozeného a svobodného konkurenčního prostředí.

Občanské liberální hnutí

 

Soubor ke stažení:
Výzva občanům České republiky – 30-3-2015 (pdf)


 

Výzva osobnostem České republiky z 9. 3. 2015


Prosba mlčící většiny

Jsme přesvědčeni, že existuje jakási mlčící většina, která cítí a uvědomuje si, že se političtí představitelé sedící v poslanecké sněmovně i senátu dostali naprosto mimo své rozlišovací schopnosti, a nedokáží proto dohlédnout, na jaké dno se dostala naše politická scéna. Ani jedna z parlamentních stran nedokáže reagovat na neuvěřitelné projevy, činy a výroky Miloše Zemana, který z pozice (úřadu) prezidenta České republiky uráží, ponižuje a zesměšňuje své vlastní spoluobčany, a co je nejhorší, neodpustí si jedinou příležitost, aby nepošpinil Ukrajinu, stát, který je jednoznačně napadený cizí mocností, Ruskem.

V čele našeho státu stojí osoby a strany, které nejsou schopny reflektovat potřeby a přání nás občanů. Uvědomujeme si stále více, že nám všem hrozí ztráta osobní svobody díky kumulaci obrovského majetku a moci do rukou několika oligarchů, z nichž jeden, Andrej Babiš, se svým vstupem na politickou dráhu stal vážným nebezpečím a ohrožením demokratického vývoje naší země a ohrožením svobodného, volného a zdravého rozvoje tržně-ekonomického, politického i mediálního prostředí, které v demokratickém světě nemá obdoby.

Touto naší prosbou se obracíme na konkrétní osobnosti, slušné, důvěryhodné a vážené spoluobčany, aby odhodili skromnost, stud nebo obavu a pokusili se spojit, kontaktovat se navzájem a postavit se do čela nás všech, občanů České republiky.

Naše prosba je prosbou obyčejných občanů, kteří jsou plně přesvědčeni, že obrovské množství dalších obyvatel naší republiky nosí podobnou prosbu v srdci i duši. Obracíme se zároveň na všechny, kteří takovéto osobnosti znají, aby se přidali k této naší prosbě a oslovili je a pokusili se je také přesvědčit k témuž.

Prosba je cílena na konkrétní osobnosti, o kterých si myslíme, že by mohly a měly „dát hlavy dohromady“. Pevně doufáme, že nás tyto osobnosti vyslyší a že budou schopny najít nějaké řešení, jak zastavit prohlubování beznaděje, do které se tento národ dostal.

Věříme, že naprostá většina obyvatel by si opět chtěla vážit čelních představitelů naší země, ale politické strany a hnutí se dostaly do naprosto neřešitelné situace a je evidentní, že v jejich čele nejsou tak kvalitní lidé, aby si v ní uměli poradit.

Události posledních měsíců jsou ukázkou, že se zástupci vlády a naprostá většina politiků parlamentu a senátu, nejsou schopni postavit bezprecedentnímu porušování základních demokratických pravidel, porušování lidských práv, korupci a klientelismu. Nedokáží se postavit chování a jednání mnohých ústavních činitelů, počínaje prezidentem republiky Milošem Zemanem, které se rozhodně nedá nazvat slušným, kultivovaným a důstojným.

Z veřejných vyjádření, článků a komentářů snad již jakéhokoli politika, se vytratila úcta k druhému a pokora. Ze všech médií slyšíme pouze kritiku, nadávání a házení špíny jeden na druhého.

Prosíme oslovené osobnosti: Zastavte se a zamyslete se nad tím, jak a co by se dalo nebo mělo udělat, abychom my všichni mohli pocítit naději, že může být opravdu lépe. Prosíme, zavolejte si, pošlete si e-maily, pokuste se domluvit a setkat se. Domníváme se, že jste chytří a schopní lidé a jsme přesvědčeni, že se vám nějakou cestu najít podaří. Prosíme, poraďte se, oslovte další, koho znáte, a pokuste se mezi sebou najít ty jedince, kteří by nás, mlčící většinu, dokázali vést. Kteří by se dokázali současným politikům postavit a říci jim, že takto náš stát řídit nechceme a že si to my všichni, občané, nezasloužíme.

Prosíme všechny, ke komu se tento dopis (prosba) dostane, aby jej předali nebo přeposlali těm, o kterých se domníváte, že by mohli pomoci.

Občanské liberální hnutí

 

Soubor ke stažení:
Výzva osobnostem – 9-3-2015 (pdf)

Leave a comment

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *