Projekty

Postupně připravujeme konkrétní projekty, které jsou navrhovány jako systémová řešení problémů, které nás trápí.

Jednotlivé projekty najdete na speciálních webových stránkách, které pro ně vytváříme. Zároveň jsou vždy vytvářeny stránky na Facebooku.


 

Chraňme důstojnost Pražského hradu

Základní cíl projektu
Účelem a cílem projektu je společně s občany České republiky aktivně chránit kredit a důstojnost úřadu Prezidenta České republiky i samotného Pražského hradu, jednoho z největších hradních komplexů na světě, nejvýznamnějšího českého hradu, symbolu hlavního města i české státnosti.

Další cíle projektu
Projekt je zaměřen i na ochranu úřadu Prezidenta ČR před znevažováním a na podporu demokratické volby prezidenta. Chceme se aktivně podílet se budování prestiže úřadu prezidenta ČR jako symbolu české státnosti, na revizi současné legislativy a na návrzích či změnách, které povedou ke zkvalitnění legislativy v oblastech týkajících se prezidentského úřadu pomocí nezávislých odborných názorů či posudků ústavních právníků a dalších odborníků. Budeme dbát, aby nebyly veřejně zneužívány státní symboly ČR.

Pro občany by měl být projekt reflexí konání a chování aktuálně úřadujícího prezidenta i jednotlivých zaměstnanců Hradu. Budeme veřejnost upozorňovat na činy a projevy, které by mohly kolidovat s Ústavou ČR nebo prezidentským slibem. Úkolem projektu bude podpora osvěty české veřejnosti, posilování zájmu občanů o volbu hlavy státu.

Občanům nabídneme hodnocení kandidátů na úřad prezidenta republiky pohledem významných osobností společenského, kulturního i vědeckého světa.

Svou činností budeme směřovat k tomu, aby úřad Prezidenta České republiky zastávala osobnost disponující maximem z následujících vlastností: morální kredit, pravdomluvnost, důvěryhodnost, schopnost přímého jednání, sebereflexe a nadhledu, moudrost, důstojnost, slušnost. Je třeba, aby hlavou státu byla osoba, která bude napomáhat sjednocování naší společnosti a která je schopna plnit slib prezidenta:

„Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj úřad budu zastávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.“

Na kompetentních místech budeme prověřovat individuální připomínky občanů a budeme se snažit podpořit projekty iniciativ, právnických nebo fyzických osob a jednotlivců, které korespondují s účelem a cíli našeho projektu.

Projekt najdete na webové stránce:
www.chranmehrad.cz

 

Na Facebooku:
www.facebook.com/chranmehrad/timeline

Výstřižek_FB2