Facebook

Najdete nás na FacebookuObčanské liberální hnutí - leták FB

Facebook je v současnosti asi nejlepším prostředím, kde je možné se kýmkoli připojit k iniciativě Občanské liberální hnutí a snažit se nalézat řešení pro konkrétní problémy a témata. která trápí občany.

Podstatou je, vytvořit prostor pro odborníky i informovanou společnost z celé České republiky, aby bylo možné diskutovat na dané téma.

Mnohdy se najde mnoho otázek k danému tématu a podstatné je, zda z diskusí mezi občany hlásící se k hodnotám Občanského liberálního hnutí a odborníky vyplývá také shoda s tím, co navrhuje vláda, ministerstva, poslanci či senátoři. Z diskuse by mohly být vygenerovány konkrétní závěry a řešení.

 

Hlavní stránkou na facebooku je:
Občanské liberální hnutí (FB)
Občanské liberální hnutí

 

Další stránky na facebooku:

NE Zemanovi, prezidentovi České republiky (FB)
Občanské liberální hnutí - 2

Stránka věnovaná diskusi, ale především hledání ŘEŠENÍ, jak dosáhnout odvolání Miloše Zemana z postu prezidenta ČR a jak zajistit, aby příštím prezidentem byl kvalitní reprezentant úřadu prezidenta České republiky.

Jde tedy o to:
1) Příklady přešlapů Miloše Zemana. Uvedete další?
2) Jaké byly příčiny zvolení Miloše Zemana na post prezidenta?
3) Je legislativa v pořádku, když je prezident prakticky neodvolatelný?
4) Co je třeba udělat, aby se v příštích volbách situace, ke které došlo při volbách v roce 2013, neopakovala?

Jistě existuje mnoho dalších otázek.NE oligarchizaci moci v České republice (FB)
Občanské liberální hnutí - 3

Stránka věnovaná diskusi o oligarchizaci ekonomické, politické a mediální moci Andrejem Babišem a hledání ŘEŠENÍ této problematiky.

V čele našeho státu stojí osoby a strany, které nejsou schopny reflektovat potřeby a přání nás občanů. Uvědomujeme si stále více, že nám všem hrozí ztráta osobní svobody díky kumulaci obrovského majetku a moci do rukou několika oligarchů, z nichž jeden, Andrej Babiš, se svým vstupem na politickou dráhu stal vážným nebezpečím a ohrožením demokratického vývoje naší země a ohrožením svobodného, volného a zdravého rozvoje tržně-ekonomického, politického i mediálního prostředí, které v demokratickém světě nemá obdoby.
Jde o to vytvořit prostor pro odborníky z celé České republiky, kteří by zde mohli diskutovat na dané téma.

Jde tedy o to:
1) Příklady střetu zájmů u Andreje Babiše. Které to jsou?
2) Proč již dávno nebyl uplatněn zákon o střetu zájmů?
3) Nejsou ekonomické aktivity oligarchů již za hranicí zdravého a svobodně se rozvíjejícího trhu a neměl by zasáhnout antimonopolní úřad?
4) Proč současné politické parlamentní strany nejsou schopny proti Babišovi a jeho střetu zájmů zasáhnout?

Jistě existuje mnoho dalších otázek.NE komunistům a postkomunistům (FB)
Občanské liberální hnutí - 7

Stránka věnovaná diskusi o komunistech a postkomunistech. O tom, jak dosáhnout očisty vrcholné politiky a vlivných míst od těchto osob.

Kvalita lidských vlastností je tím, co vede kroky jednotlivých osob v daném okamžiku nebo na dané pozici. Z tohoto pohledu jsou pro nás současní nebo bývalí komunisté nepřijatelní. Pravdou je, že to nejsou jen současní nebo bývalí komunisté, kdo využili a využívají nedokonalosti zákonů nebo si pro rozebrání majetku vlastní zákony připravují a schvalují, nicméně kroky Babiše, Mládka, Dlouhého, Zemana, Jansty a dalších jsou koordinovanou souhrou postkomunistů, kteří této zemi škodí a dělají vše pro udržení si moci, aby mohli pokračovat v odčerpávání obrovských finančních prostředků ze státu.

Jde tedy o to:
1) Měla by být KSČM zakázána?
2) Na jakých funkcích a vlivných místech jsou postkomunisté?
3) Pracují média dostatečně investigativně při odhalování provázanosti jednotlivých postkomunistických osob?
4) Figurují postkomunisté v současných politických stranách či hnutích a pokud ano, kdo konkrétně (ČSSD, ANO, KDU-ČSL, ODS, TOP 09, SZ)?

Jistě existuje mnoho dalších otázek.ANO nezávislosti mediálního trhu v ČR (FB)
Občanské liberální hnutí - 4

Stránka věnovaná diskusi o problematice mediálního trhu v České republice.

Mediální trh v České republice je velice poškozen obsazením nejvýznamnějších médií několika oligarchy. Postupně se však začínají profilovat nová nezávislá média, ale jejich čtenost nebo poslechovost nezasahuje tak velkou skupinu obyvatel. Chceme prosazovat, aby u každého mediálního titulu (v novinách nebo na webových stránkách) byl, pro okamžitou orientaci občanů, jasně označen majitel daného média. Chceme, aby v oblasti veřejnoprávních médií byla zaručena nezávislost Rady pro televizní a rozhlasové vysílání a nebyl na tato média činěn tlak ze strany politiků.
Investigativní žurnalistika není prázdný pojem a je třeba se neustále snažit rozvíjet otevřený mediální prostor bez jakékoli cenzury.

1) Je opravdu ohrožena nezávislost mediálního trhu a jak je to s médii obecně?
2) Problematika veřejnoprávních médií – Česká televize a Český rozhlas. Jaká je zde situace? Jsou veřejnoprávní média cenzurována? Mají redaktoři „volnou ruku“ nebo jsou reportáže, které se nesmějí točit nebo vysílat?
3) Je v pořádku legislativa v oblasti mediálního trhu? Není třeba nastavit pravidla jinak a lépe?

Jistě existuje mnoho dalších otázek.ANO podpoře Ukrajině NE Ruské agresi (FB)
Občanské liberální hnutí - 6

Stránka věnovaná diskusi o solidaritě s ukrajinskými občany a nesouhlasu s agresivní a okupační politikou Ruska.

Na Ukrajině došlo k anexi Krymu a ruští vojáci bojují na území Ukrajiny po boku separatisků. Jedná se o regulérní válku. Jedná se o obrovskou hrozbu pro klid a mír především pro státy bezprostředně hraničící s Ruskem, ale současně jde samozřejmě i o hrozbu celoevropskou a možná i celosvětovou.
Je třeba se jednoznačně postavit za ukrajinský národ, protože již desítky mrtvých a statisíce nuceně uprchlých obyvatel ze svých domovů, je jedním z největších novodobých neštěstí, které ve v Evropě odehrály.

Jde tedy o to:
1) Jak situaci vidí samotní Ukrajinci?
2) Hrozí opravdu ještě větší eskalace agrese Putina?
3) Jsou sankce vůči Rusku správnou cestou a pokud ano jsou účinné?
4) Měla by Česká republika povolit na svém území pobyt (základnu/y) spojeneckých jednotek NATO?

Jistě existuje mnoho dalších otázek.ANO nezávislosti justice v ČR (FB)
Občanské liberální hnutí - 5

Stránka věnovaná diskusi o svobodě a nezávislosti justice a státních zastupitelství.

Občanského liberálního hnutí se chce co nejvíce soustředit na vytvoření či upevnění kontrolních mechanismů na všech úrovních. Hlavní náš důraz klademe na nezávislost justice a státních zastupitelství. Naším cílem je, aby Česká republika začala konečně fungovat jako právní stát. Za vysoce významné a důležité kontrolní mechanismy považujeme různé občanské iniciativy, sdružení, spolky a další organizace, které je třeba rozvíjet a podporovat.
Jde o to vytvořit prostor pro odborníky z celé České republiky, kteří by zde mohli diskutovat na dané téma.

Jde tedy o to:
1) Jsou justice a státní zastupitelství opravdu svobodná a nezávislá?
2) Existuje shoda v pohledu na justici a státní zastupitelství mezi odbornou veřejností a „státem“?
3) Pokud shoda není, tak v čem, kde jsou největší neshody?
4) Dostává odborná veřejnost dostatek prostoru ve sdělovacích prostředcích?

Jistě existuje mnoho dalších otázek.NE EET – elektronické evidenci tržeb (FB)
Občanské liberální hnutí - 1

Stránka věnovaná diskusi o EET – elektroronické evidenci tržeb a hledání způsobu, aby tento zákon nikdy nedošel v platnost.

Kritika návrhu zákona, který předkládá Babišovo ANO je dle nás naprosto v pořádku. Zavedení EET je naprosto nesmyslné, nepodložené argumenty a odbornou analýzou přínosu pro ČR, zákon je nepřipravený, nejsou vyřešeny technické otázky provádění atd.
Předložení Chorvatska jako příkladu se ukázalo lichým a ani vyspělé západní ekonomiky EET nemají.
V situaci, kdy by měl stát a vláda řešit obrovské plýtvání veřejných financí, jsou opět „po ruce“ drobní podnikatelé a živnostníci jako nástroj politického i mocenského zájmu. Jde opět o „utahování opratí“ (čti svobody) skupiny aktivních osob, která je ve vyspělých státech „tahounem“ ekonomiky a zaměstnanosti.

Jde tedy o to:
1) Které jsou největší nedostatky návrhu zákona o EET?
2) Jak se staví k EET kompetentní organizace zastupující drobné a střední podnikatele? Například Hospodářská komora, kde je prezidentem poskomunista Dlouhý se staví jednoznačně pro zavedení EET. Proč ale nezastupuje zájmy podnikatelů, kteří EET odmítají?
3) Proč nereagují další členové vlády nebo poslanci či senátoři na kritiku EET?

Jistě existuje mnoho dalších otázek.Osobnosti Občanského liberálního hnutí (FB)
Občanské liberální hnutí - 8

Nedomníváme se, že vláda nebo Parlament nás, občany, zastupují tak, abychom měli jistotu, že ve sdělovacích prostředcích (médiích) je dostatečně prezentovány vůle, názory a potřeby nás, občanů České republiky.

Pojďme tedy společně hledat a navrhovat osobnosti, které by nás mohli reprezentovat a veřejně vystupovat za nás, občany, proti současné vládnoucí garnituře. Pojďme o nich diskutovat a pokusme se shodnout na daných osobnostech (jménech).

Důležitými kritérii jsou odbornost a shoda v základních hodnotách, které by dané osobnosti měly ctít, a které Občanské liberální hnutí zastává. Mějme na paměti naléhavost současné situace, kdy je třeba spojit síly proti vysoce sofistikované skupině postkomunistů a s nimi spolčených osob, kterým jde pouze o jejich vlastní mocenské a ekonomické zájmy.

Vzhledem k tomu, že platí okřídlené rčení, že ryba smrdí od hlavy, tak je třeba, aby v Občanském liberálním hnutí spolupracovaly osobnosti maximálně kvalitní a zásadové, které ve svém dosavadním životě nebyly zapojeny do vlád nebo vedoucích funkcí stran či hnutí, jež nebyly schopny za posledních 25 let nastavit transparentnost hospodaření se státními prostředky, nebyly schopny vypořádat se s tzv. „kmotry“, a kterým šlo doposud pouze o vlastní prospěch a posílení své moci, než o nás, občany.

Setrvávání na úrovni pouhé kritiky je cesta, která vede do slepé uličky. Je třeba přicházet s nápady a navrhovat řešení. A to především systémová řešení. Chceme se pokusit v rámci Občanského liberálního hnutí propojit co nejvíce odborníků z celé republiky, kteří by tak vytvářeli odborné skupiny pro určitá témata nebo oblasti. Je velikou chybou vlády a poslanců, že návrhy zákonů nejsou dostatečně konzultovány s širší informovanou veřejností. Je třeba podstatně více zapojit jednotlivce nebo různá uskupení, iniciativy, spolky a další občanské organizace zabývající se vždy konkrétním tématem nebo oblastí.

One Comment - Leave a Comment
  • Leave a comment

    Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *