10 základních strategických podmínek jak zabránit nástupu novodobé totality v České republice

10 základních strategických podmínek jak zabránit nástupu novodobé totality v České republice

1) Je třeba, aby se spojily a spolupracovaly konkrétní osobnosti různých iniciativ, sdružení, spolků a dalších organizací, ale i menších stran či hnutí, které se shodnou na základních hodnotách a obecných postojích.
Společnými hodnotami a postoji mohou podle mne být: svobodomyslnost, ctění ústavy, lidských hodnot a občanských postojů, prozápadní styl myšlení a směřování, souhlas s účastí ČR v NATO, potřeba decentralizace moci, snaha táhnout za jeden provaz a víra v pozitivní změny.

2) Je třeba, aby o současné situaci a minulosti přestali mezi sebou sáhodlouze diskutovat lidé, kteří vážnost situace chápou, a především je třeba, aby se přestalo diskutovat s těmi, se kterými je diskuse zbytečným plýtváním časem bez posunu někam dál.
Diskuse je jinak obecně nutná a velice přínosná. Ale v přítomnosti stoupenců modré barvy nemá cenu druhé přesvědčovat, že je modrá barva hezká.

3) Je třeba, aby schopní a chytří lidé šli do politiky.
Pokud si všichni budou myslet, že stačí zůstat na rovině občanské a že není třeba jít do profesionální politiky (tj. kandidovat do zastupitelstev, parlamentu, vlády či na post prezidenta), pak se vývoj České republiky nezmění a vládnout nám budou stále ti samí „profesionálové“, kteří tuto zemi dovedli do současného stavu. Česká republika má mnoho chytrých lidí a má veliký potenciál. Jen potřebuje chytré občany i do svého vedení.

4) Je třeba, aby činnost a energie schopných a chytrých lidí mohla být využita a směřována k tvoření a nikoli boření.
Poznal jsem mnoho osobností, velice chytrých lidí, kteří jsou občansky aktivní v různých iniciativách, spolcích, sdruženích a dalších organizacích. Jejich činnost a konání jsou namířeny „proti něčemu“. Například, aby se neschválil nějaký návrh zákona, vyhláška, nařízení apod. To vše je v pořádku a dané organizace jsou důležitou občanskou kontrolou i inspirací. Například bylo důležité, aby nebyl přijat zákon o státním zastupitelství, je určitě potřeba udělat maximum, aby nebyl schválen návrh zavedení EET apod. Ale je také třeba dosáhnout toho, aby činnost těchto aktivních a chytrých lidí mohla být využita pozitivno-produktivně a nikoli pouze pozitivno-destruktivně. Bez změny politického rozložení sil to ale nebude možné. A že je reálná šance se změn dočkat, můžeme vidět na komunální úrovni. Existuje již docela dost příkladů měst či obcí, kde se do vedení radnic dostali schopní a chytří lidé, a přitom zůstali sami „normální“. Naprostá většina z nich vzešla z občanských iniciativ či organizací.

5) Je třeba, aby se vytvořily jakési pracovní skupiny pro konkrétní oblasti nebo témata.
Odborníci a informovaní občané napříč republikou by měli utvořit skupinky, které budou pracovat na návrzích změn nebo úpravách současných zákonů, vyhlášek a obecně celkového pojetí pochybného a centralistického řízení naší země. Myšlenkou je společná práce na tom, aby vznikla nebo se nastavila rozumná a funkční řešení pro různé oblasti. Ta musí ale vytvářet lidé, jejichž myšlení je svobodomyslné, a jejichž zájmem je princip co nejmenší byrokracie a úřednické nadvlády. Jsem plně přesvědčený, že dá-li se občanům svoboda a volnost k tvořivosti, pak má tento stát, a tím my všichni vyhráno, díky jeho obrovskému lidskému potenciálu.

6) Je třeba, aby se zlepšila komunikace.
Nedostatečná komunikace a vzájemná informovanost je hlavním problémem mezilidských vztahů obecně. V dnešní zrychlené době je tato potřeba vzájemného a rychlého sdílení informací a reakce klíčová. Nedostatečné sdílení informací vede  ke zbytečným neshodám, které by kvalitní komunikací ani nevznikly. Scházet se jednou za měsíc či 14 dní již opravdu nestačí. Je třeba být v on-line propojení a reagovat tak rychleji.

7) Je třeba ignorovat a nereagovat na provokace a útoky ze strany komunistů, postkomunistů a dalších demagogů a manipulátorů.
Je nutné si uvědomit, že jejich snahou a cílem je za jakoukoli cenu a pomocí jakýchkoli lží, polopravd, dezinformací a demagogie vyprovokovat druhou stranu, aby ztrácela nervy, důstojnost, nadhled a čas nekonečnými a planými diskusemi. Místo toho je třeba věnovat se nějaké smysluplné činnosti. Musíme si stále připomínat a uvědomovat, že taktikou komunistů, postkomunistů a dalších manipulátorů je šíření deziluze a ve finále apatie, díky které pak občané nechodí k volbám a tím nahrávají jim samotným, protože jejich cílová skupina volit chodí.
S komunisty a postkomunisty nemá smysl jednat, vyjednávat nebo diskutovat. Jejich zájmem není rozvoj České republiky. Podstatou jejich konání je rozdmýchávání hádek, konfliktů a rozšiřování blbé nálady a strachu. Vláda České republiky je dokonce již tak levicová, že komunisté už ani nebojují za vyšší sociální jistoty a jejich hlavním tématem je prokremelská a protiamerická rétorika.

8) Je třeba udělat maximum v oblasti mediální informovanosti, aby měla co nejširší veřejnost dostatek informací z různých zdrojů.
Teprve v posledním roce a především několika měsících se, paradoxně díky Zemanovým hloupým výrokům a konání a díky zviditelnění Babišovy pravé tváře, aktivovali také novináři. Zakládají nové internetové servery, ze kterých se občané dozvídají o tom, kdo byl kdo, odkud vzešel, kdo se spolu zná, kdo jak přišel k majetku, nebo různým funkcím či postům apod. Dozvídají se o prognostickém ústavu. A lidem se díky tomu, že si skládají informace do celkového obrazu mozaiky, tzv. „uzavírají kruhy“. Prozření je to bolestné a frustrující, protože se vlastně dozvídáme, že jsme byli Klausovi, Zemanovi a dalším několika lidem z bývalých PZO za užitečné idioty. Důležitou roli v informovanosti obyvatel hraje v současné době především internet (informační servery a sociální sítě). Ale důležitou roli hrají i veřejnoprávní média, což se projevuje v obrovském tlaku současných vládnoucích politiků (a hlavně Babiše) získat vyšší vliv nad Českou televizí a Českým rozhlasem. Další naprostá většina standardních hlavních mediálních titulů (vydavatelství) byla již postupně skoupena několika oligarchy, takže o svobodě slova a tisku se v jimi vlastněných médiích nedá mluvit. O možnosti investigativního projevu jednotlivých redaktorů či novinářů ani nemluvě. Je tedy třeba pokusit se mezi občany (známé, přátele atd.) co nejvíce šířit internetové adresy nových informačních serverů nebo například na facebooku co nejvíce sdílet a propagovat různé články, stránky a další informace.

9) Je třeba stanovit strategii dalšího postupu, aktivit a konání k dosažení hlavního cíle, kterým musí být volební úspěch rozumu, svobody a demokracie.
Prozatím se ze strany občanů jedná o jakýsi živelný odpor proti současné garnituře, který je logickou reakcí stále více informovaného obyvatelstva. Je ale třeba, aby byla vyprofilována strategie dalšího postupu, kde by byly zakomponovány názory a postoje různých občanských iniciativ, sdružení, spolků a dalších organizací. Je třeba nejen vědět, proti čemu jsme, ale také co chceme a jak a kým toho můžeme dosáhnout. K tomu je třeba, aby se sešly občansky aktivní osobnosti a začaly na strategii a dalším postupu spolupracovat. Toto je klíčové.

10) Je třeba vytvořit profesionální tým a zázemí pro koordinaci občanských aktivit spojených s celkovým plánem a postupy, s čímž je spojeno také zajištění finančního krytí.
Je nutné začít pracovat na profesionální úrovni, což znamená denně a několika lidmi na plný úvazek. Dobrovolnictví je sice krásná věc, ale nemůže mít nikdy trvalý efekt dlouhodobé koncepce a rozvoje.

 

Leave a comment

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *