Spojení sil

Spojme síly

Snahou iniciativy je spojit ke spolupráci co nejvíce liberálně (svobodomyslně) smýšlejících občanů, a která by měla být prostorem pro věcnou diskusi a propojení odborné veřejnosti s občany České republiky.

V průběhu dvaceti let, ale především v posledním roce, se čím dál více rozchází postoj a názory politické reprezentace naší země s postoji a názory velké skupiny občanů. Především v posledních letech vzniklo a vzniká mnoho iniciativ, sdružení, spolků, projektů a další občanských organizací, které poukazují na problémy, které občané cítí, že by se měly řešit a jsou podstatné pro určitou lokalitu nebo obecně pro náš každodenní život. Přitom jsou ze strany politiků přehlíženy nebo naprosto ignorovány.

Mnohým se zdá, že se navyšuje tendence a snaha ze strany prezidenta, vlády i zákonodárných orgánů „utahovat šrouby“ svobody občanů naší země.

Je zde mnoho otázek, o kterých bychom mohli a měli diskutovat, ale podstatné nejprve je, zda jsme schopni se dohodnout a sjednotit nad základními hodnotami. To je totiž předpoklad k tomu, aby byly následné diskuse produktivní a vedly ke generování závěrů a řešení.

Základní hodnoty, které v současné chvíli považujeme za zásadní pro spojení sil a spolupráci.
1) Svoboda
2) Lidská práva
3) Prozápadní orientace (EU, NATO)
4) Pluralita
5) Spolupráce
6) Odpovědnost

Jde tedy o to:

1) Jsou pojmenované hodnoty dostačující pro identifikaci nás, svobodomyslných a prozápadně orientovaných občanů? A jsme opravdu schopni se, jako občané, sjednotit a spojit síly, aby váha našich názorů a postojů byla vůbec brána kompetentními institucemi a politiky vážně?

2) Existuje vůbec na politické scéně nějaké vlivnější a významnější hnutí nebo strana, která by reprezentovala hodnoty iniciativy a byla by fakticky schopna nás, liberální občany, zastupovat a prosazovat naše požadavky a zájmy na politické scéně (krajích, poslanecké sněmovně, senátu, europarlamentu)? Nebo bude nutné založit nový politický subjekt, který by se pokusil spojit roztříštěné síly jednotlivých menších nebo lokálních nepolitických i politických iniciativ, které nejsou natolik silné, aby mohly cokoli změnit?

3) Máme v České republice kvalitní pluralitní prostředí? Jsou vůbec a fakticky v České republice na mediálním trhu svobodné sdělovací prostředky, nebo je možné svobodně diskutovat pouze na sociálních sítích? Jak je to se svobodou a nezávislostí nejvýznamnějších médií? jak je to se svobodou a nezávislostí veřejnoprávních médií?

4) Občan by měl být v našem státě nejvíce, ale je tomu tak opravdu? Jak zajistit, aby naše energie, kterou vkládáme do snahy kultivovat a zkvalitnit politické prostředí v České republice nebyla vydávána zbůhdarma? Jak zajistit, aby na podněty „zdola“ adekvátně reagovala vláda, parlament, prezident, kraje nebo města?

One Comment - Leave a Comment

Leave a comment

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *