Základní teze

1. Spolupráce co největšího počtu občanů
Zásadní snahou iniciativy je spojit síly maximálního počtu jednotlivců – občanů. Je zde mnoho velice aktivních lidí, kteří jednají buď samostatně, nebo jsou součástí nějakého uskupení, iniciativ, spolků a dalších občanských organizací či jejich projektů. Výsledkem by mělo být volné a otevřené společenství lidí různých přesvědčení, víry a profesí shodujících se na základních principech a hodnotách. Tito jedinci mohou diskutovat vzájemně o společných tématech nebo být součástí některé skupiny, která může pracovat na určité konkrétní oblasti nebo problematice (justice, školství, věda a kultura, veřejnoprávní média, ale také prezident, EET atd.) Důležité je se vzájemně seznámit, poznat a zefektivnit tím svou činnost. Je třeba ukázat, že i slušní lidé (potažmo organizace, iniciativy atd.) jsou schopni spojit síly, zorganizovat se a vystupovat v konkrétních společných otázkách rozhodně a důsledně.

2. Orientace sympatizantů Občanského liberálního hnutí
Pro sympatizanty Občanského liberálního hnutí není podstatou orientace ve smyslu pravice/levice. Toto dělení je překonáno a především v naší zemi zprofanováno. Základem liberálního myšlení a filosofie je svoboda. Občanské liberální hnutí je zastáncem co největší svobody jednotlivce, občana. Dosavadní politické subjekty jen vydávaly a vydávají další a další nesmyslná nebo zbytečná nařízení, zákony nebo vyhlášky a je třeba se tomuto trendu postavit. Je třeba občanům zjednodušit jejich život, aby měli více času na další své aktivity nebo rozvoj svých nápadů či plánů. Je třeba podpořit střední a drobné živnostníky a podnikatele, kde je nutné zamezit zavedení elektronické evidence tržeb (EET), protože tento tah Andreje Babiše je cestou k centralizaci informací a je zde oprávněná obava jejich zneužití pro ještě vyšší míru centralizace obchodu do rukou pouze několika oligarchů či finančních skupin. Je nutné zastavit nezdravý vývoj společnosti a obchodního prostředí jako celku, ve kterém se postupně vytrácí důležité a potřebné svobodné tržní a konkurenční prostředí.

3. Soustředit se na podstatné a hlavní – na zlepšení komunikace
Je nutné oprostit se od nepodstatných rozdílností a soustředit se v první fázi na podstatu problému, kterou je vzájemné propojení a nastavení dobré komunikace. Kvalitní vzájemná komunikace je alfou a omegou úspěšného fungování každé společnosti, rodiny nebo třeba party. Druhou stránkou je dobrá a účinná komunikace s okolím. Nemluvíme pouze o vydávání článků, rozhovorů apod. v tištěných médiích, televizi nebo na serverech, ale stále více informací je sdíleno on-line přes sociální sítě (především facebook).

4. Komunisté, postkomunisté
Kvalita lidských vlastností je tím, co vede kroky jednotlivých osob v daném okamžiku nebo na dané pozici. Z tohoto pohledu jsou pro nás současní nebo bývalí aktivní komunisté nepřijatelní. Pravdou je, že to nejsou jen současní nebo bývalí komunisté, kdo využili a využívají nedokonalosti zákonů nebo si pro rozebrání majetku vlastní zákony připravují a schvalují, nicméně kroky Babiše, Mládka, Dlouhého, Zemana, Jansty a dalších jsou koordinovanou souhrou postkomunistů, kteří této zemi škodí a dělají vše pro udržení si moci, aby mohli pokračovat v odčerpávání obrovských finančních prostředků ze státu.

5. Prezident Miloš Zeman
V politické rovině je třeba začít „od hlavy“. Prezident není jen formální funkce, jak se často říká a píše. Havel, Klaus i Zeman jsou toho jasným důkazem. Každý výrazně ovlivnil nejen politický a společenský život na domácí půdě, ale jejich vystupování, jednání a výroky velmi významně ovlivnily i pohled celého světa na Českou republiku. Prezident republiky je vrchním velitelem ozbrojených si, jmenuje profesory, jmenuje velvyslance a jmenuje například také členy a guvernéra České národní banky. Je třeba se soustředit na nastavení pravidel a systém volby a podniknout vše pro to, abychom na Pražském hradě měli od příště prezidenta, kterého bychom si mohli vážit nejen my, občané České republiky, ale celý demokratický svět. Je třeba tlačit na senátory, poslance i europoslance, aby se současnou situací začali vážně a důsledně zabývat.

6. Média a mediální prostor
Mediální trh v České republice je velice poškozen obsazením nejvýznamnějších médií několika oligarchy. Postupně se začínají profilovat nová nezávislá média, ale jejich čtenost nebo poslechovost zdaleka nezasahuje tak velkou oblast obyvatel. Chceme prosazovat, aby u každého mediálního titulu (v novinách nebo na webových stránkách) byl jasně označen majitel daného média. Chceme, aby v oblasti veřejnoprávních médií byla zaručena nezávislost Rady pro televizní a rozhlasové vysílání. Investigativní žurnalistika není prázdný pojem a je třeba se neustále snažit rozvíjet otevřený mediální prostor bez zásahů majitelů médií a bez cenzury obecně.

7. Přivést osobnosti z komunální sféry do krajů, Parlamentu ČR i Europarlamentu
Další snahou Občanského liberálního hnutí je posílení vyšších vrstev politiky (kraj, Parlament ČR, Europarlament) o osobnosti z komunální oblasti a sféry. Jsou zde desítky lokálních uskupení nezávislých kandidátů, které vygenerovaly množství kvalitních nezávislých starostů, místostarostů, vysoce aktivních radních či zastupitelů. To mohou být dobří kandidáti na hejtmany, poslance, europoslance i senátory. Je třeba, aby pochopili, jak je důležité kandidovat do vyšší politiky a jaký to má smysl, protože tam se schvalují zákony, které je „zdola“ sice možné kritizovat, ale schvalovat nebo měnit nikoli.

8. Kontrolní mechanismy
Občanského liberálního hnutí se chce co nejvíce soustředit na vytvoření či upevnění kontrolních mechanismů na všech úrovních. Hlavní náš důraz klademe na nezávislost justice a státních zastupitelství. Naším cílem je, aby Česká republika začala konečně fungovat jako právní stát. Za vysoce významné a důležité kontrolní mechanismy považujeme různé občanské iniciativy, sdružení, spolky a další organizace, které je třeba rozvíjet a podporovat.

9. Odborné skupiny, navrhování řešení
Setrvávání na úrovni pouhé kritiky je cesta, která vede do slepé uličky. Je třeba přicházet s nápady a navrhovat řešení. A to především systémová řešení. Chceme se pokusit v rámci Občanského liberálního hnutí propojit co nejvíce odborníků z celé republiky, kteří by tak vytvářeli odborné skupiny pro určitá témata nebo oblasti. Kromě klasické osobní komunikace a schůzek je třeba pro rychlou a pohodlnou diskusi nad danými okruhy nebo tématy využít internetové on-line prostředí. Je velikou chybou vlády a poslanců, že návrhy zákonů nejsou dostatečně konzultovány s širší informovanou veřejností. Je nutné zapojit již do příprav zákonů širokou informovanou veřejnost – různá uskupení, iniciativy, spolky a dalších občanské organizace nebo jednotlivé odborníky.

10. Cílem je CESTA
Cílem konání iniciativy Občanské liberální hnutí je nikdy nekončící snaha (cesta) o budování co nejlepšího svobodného a demokratického občanského systému. Víme, že cesta k demokracii, svobodě a právům každého člověka není a nebude nikdy rovná a přímá. Ale stále se chceme ubírat k hlavnímu cíli – občanské společnosti, občanskému státu. Je třeba postupovat od jednoho dílčího cíle k druhému. Chápeme, že nelze ihned změnit nebo napravit vše. Je ale třeba stanovit priority a podle nich postupovat.

 

Soubor ke stažení:
Základní teze – Občanské liberální hnutí (pdf)

Leave a comment

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *