Blog

Projev Miroslava Patočky ve Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice

Dobrý den dámy a pánové, vážené Senátorky, vážení Senátoři, zástupci medií

Měl by Ústavní soud projednávat velezradu Miloše Zemana? Dopustil se Miloš Zeman velezrady, či nedopustil, a když ne, kde jsou ty hranice, které musí překročit, aby jednání prezidenta bylo považováno za velezradu?

Byli by to zelení mužíci bez označení jako na Krymu? Chceme skutečně čekat tak dlouho, až opět ztratíme naší svobodu, jako v letech 1948 a 1968?

My občané ČR nemáme příliš mnoho možností, jak projevit svoji nespokojenost. Mezi tyto instrumenty slouží institut petice, který jsme využili a nasbírali 11.000 podpisů od lidí, kteří si myslí, že prezident Miloš Zeman ohrožuje svobodu a celistvost naší země a chceme dosáhnout jeho odvolání.

Náš demokratický systém stojí na ústavních zvyklostech, přesně na těch, o kterých Miloš Zeman prohlásil, že jsou to pitomosti. Může si prezident postavit svou soukromou vládu mimo parlament? Není již tento čin dostačující pro to, aby byl vnímán jako nebezpečí pro demokracii?

Vyhladovět Senát, jeden ze zákonodárných komor naší země? Může si toto prezident dovolit veřejně říci? Prezident je vždy vnímán jako prezident a ne jako soukromá osoba. Každé jeho slovo na veřejnosti je slovo prezidenta republiky a ne občana Zemana.

A co lidská práva? Jsou lidská práva prodejná? Na lidských právech, dámy a pánové, stojí celý náš politický a hodnotový systém. A když prezident prohlásí, že lidská práva nejsou důležitá, protože by mohla bránit obchodu, tak se dle mého názoru prezident podílí na rozbíjení demokratického zřízení našeho státu a v tom spatřuji hrubé porušení Ústavy – zde bych rád odkázal na čl. 65/2 Ústavy, který přesně tuto skutečnost uvádí.

Na Ukrajině za poslední rok zemřelo kolem 10.000 lidí – tedy zhruba tolik, kolik jsme nasbírali podpisů. Miloš Zeman, který má bránit lidská práva, a tady bych chtěl zdůraznit, nejenom u nás, ale všude na světě, protože každý lidský život je jediný a jedinečný a ten český nemá větší hodnotu, než ten ukrajinský, ruský, či německý, se nepostavil na stranu utlačovaných, ale svými výroky podporoval a podporuje agresora Putina. Lidský život, stejně jako lidská důstojnost jsou nedotknutelnými hodnotami našeho ústavního pořádku.

Kde byl náš prezident, když Rusko okupovalo Krym? Kde požadoval dodržování mezinárodních smluv a mezinárodního práva? Proč nevyžadoval prezident Zeman dodržování ¨Budapešťské smlouvy z roku 1994¨, která Ukrajině zajišťuje celistvost území výměnou za jaderné zbraně? Putin Ukrajinu podvedl – na čí stranu se staví náš prezident? Náš prezident se staví na stranu podvodníka a válečného zločince Putina. Chceme zase dobrovolně podporovat imperialistickou politiku Moskvy, jako před rokem 1989? Zeman nectí mezinárodní právo, nectí ústavní zvyklosti a tím i Ústavu – může se takto chovat prezident naší republiky, nad jehož hlavou vlaje prezidentská vlajka, která říká, že ¨Pravda vítězí‘?

Prezident Zeman neustále táhne naší zemi k putinovskému Rusku. Kamarádí a stýká se s lidmi, kteří jsou na seznamu nežádoucích osob našich spojenců. Prezident Zeman naší zemi izoluje, protože není u našich spojenců vnímán jako spolehlivý partner, ale jako spolupracovník Moskvy.

Vratislav Mynář, prezidentův kancléř, dodnes nemá bezpečnostní prověrku a přesto je stále nejbližším spolupracovníkem prezidenta. Na jednání prezidenta do Moskvy nejede ani premiér, ani ministr zahraničí, ani velvyslanec v Moskvě, ale nějaký pan Nejedlý? Může prezident skutečně dělat, co se mu zlíbí a ignorovat vládu, či parlament? Může vyzívat k vyhladovění Senátu a urážet novináře, či běžné občany? Může vést v Moskvě tajná jednání s představiteli země, která okupuje cizí území a vraždí nevinné lidi? Smí toto vše dělat prezident naší země?

Prezident je naším nejvyšším ústavním činitelem, je také placen z našich daní a je zodpovědný nám voličům. My máme právo po prezidentovi požadovat odstoupení a máme také právo sepsat petici, tuto předat Senátu a Senát požádat, aby nechal Ústavní soud posoudit, jestli se prezident republiky, Miloš Zeman, dopustil aktu velezrady či nikoliv.

Vážené dámy, vážení pánové, víte, kdy v Německu ve třicátých letech minulého století skončila demokracie? Ne, nebylo to zvolením Hitlera. Bylo to v ten okamžik, kdy první soud odsoudil prvního nevinného ve prospěch mocenského aparátu. Tedy, demokracie končí tehdy, když selžou soudy. Soudy mají v demokracii kontrolní úlohu – mají za úkol posuzovat, jestli zákony byly nebo nebyly dodržovány. Tento úkol nemá ani Senát, ani různí právníci s různými názory. Tuto funkci má jedině soud. Proto Vás vážené Senátorky, vážení Senátoři žádám, abyste Ústavnímu soudu ČR umožnili posoudit, zda je Miloš Zeman člověkem hodným vykonávat nejvyšší ústavní funkci v naší republice, či zda svým chováním systematicky poškozuje zájmy ČR a její demokratické zřízení.

Na závěr cituji článek 65 bod 2 Ústavy ČR:

Senát může se souhlasem Poslanecké sněmovny podat ústavní žalobu proti prezidentu republiky k Ústavnímu soudu, a to pro velezradu nebo pro hrubé porušení Ústavy nebo jiné součásti ústavního pořádku; velezradou se rozumí jednání prezidenta republiky směřující proti svrchovanosti a celistvosti republiky, jakož i proti jejímu demokratickému řádu. Ústavní soud může na základě ústavní žaloby Senátu rozhodnout o tom, že prezident republiky ztrácí prezidentský úřad a způsobilost jej znovu nabýt.

Rád bych zdůraznil: …… pro hrubé porušení Ústavy nebo jiné součásti ústavního pořádku.

Dle mého názoru došlo jak k hrubému porušení Ústavy, tak i součástí ¨ústavního pořádku¨. Lidská práva jsou nedělnou součástí „ústavního pořádku naší republiky“ a pohrdání lidskými právy je jasným a hrubým porušením Ústavy ČR. A zde musí Senát konat.

Vážené Senátorky, vážení Senátoři, máte nelehký úkol před Vámi a máte také velkou zodpovědnost. Vaše rozhodnutí bude mít i velký význam pro další politický vývoj v naší republice. Budeme mít prezidenta, na kterého budeme zase moci být hrdí? Určitě je to těžké vydat svého prezidenta k Ústavnímu soudu, ale myslete na to, co se stalo v roce 1948 a poté 1968, kdy několik jedinců dokázalo naši zemi vrhnout na padesát let do bídy a nesvobody. Prezident není nadčlověk, prezident je naším nejvyšším služebníkem, který musí být odvolán, pakliže ohrožuje svobodu nás všech. Nejde jen o nás, co tady sedíme, ale také budoucnost našich dětí. Zamyslete se nad tím, jestli kariéra jednoho člověka je důležitější, než osud celého národa. My zde nejednáme o potrestání občana prezidenta. Jednáme, řečeno zjednodušeně, pouze o rozvázání pracovního poměru s Milošem Zemanem. Vážené Senátorky, vážení Senátoři, přeji Vám všem, abyste se rozhodli správně.

Miroslav Patočka 07.06.2015

One Comment - Leave a Comment
  • George Simak -

    Vážené vedení OLH, velezrady se dopustil i Klaus a nic se nedělo !! Nedovedu sii představit, že by Senát ČR vydal Ústavnímu soudu nynějšího prezidenta Zemana.. Chápu váš požadavek a plně s ním souhlasím, ale myslím si, že je to všechno stejná banda. Dokonce i předseda ÚS je bývalý bolševik, co ten asi může předvést? S pozdravem George Simak

  • Leave a comment

    Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *