Blog

Projev z demonstrace 28.5. o Občanském liberálním hnutí

Projev z demonstrace 28.5. o Občanském liberálním hnutí

Přátelé,

domníváme se, že se čím dál více rozchází představa veřejnosti, tedy občanů a čelní politické reprezentace našeho státu (prezidenta, vlády a většiny parlamentu i europarlamentu) o tom, co znamenají slova demokracie, lidská práva nebo svoboda. Jsme přesvědčeni, že tu správnou představu, co zahrnují tyto pojmy, mají občané.

A jsou to opět občané, kteří si vážnost ohrožení budování demokracie a svobody, kterých se v roce 1989 podařilo dosáhnout, uvědomují. Víte, 17. listopadu 1989 jsem dostal pěkně nařezáno na Národní třídě. Na ten večer nikdy v životě nezapomenu. Miloš Zeman, prezident České republiky, má však na ten večer, jak jsme loni slyšeli, jiné vzpomínky. Tvrdím, že Miloš Zeman nemluví pravdu. A to, že nemluví pravdu, je evidentní z jeho popisu tehdejších událostí. Pokud totiž Miloš Zeman říká, že na Národní tehdy byl a nic tak závažného se tam nedělo, pak pravdu prostě nemluví. Jestliže tam nebyl, pak ovšem zase nemluví pravdu, když říká, že tam byl. A myslím, že jsou mezi námi další desítky těch, kteří moje slova potvrdí.

Loni, po pětadvaceti letech, to byli opět především mladí lidé, kteří se sešli na Národní třídě a symbolicky Miloši Zemanovi ukázali červené karty. Následně, naprosto spontánně, proti Zemanovi protestovali další lidé na Albertově. Byl jsem tam, a dovolím si tvrdit, že se tehdy ve společnosti „něco“ zlomilo. Od té doby se začalo veřejně mluvit o Prognostickém ústavu a obyvatelům začalo postupně docházet, jak s nimi několik osob po celou dobu od devadesátých let hraje svoji hru. Dochází nám všem, že jsme byli za takové ty „užitečné idioty“. A právě Miloš Zeman, a především Andrej Babiš jsou v současné době vrcholnou ukázkou arogance moci a přezíravosti k vlastním obyvatelům. Jejich cílem není snaha o kvalitní, svobodný a hezký život občanů tohoto státu. Jejich cíle jsou prostší. Je jimi co největší usurpování si ekonomické, politické, a dokonce i mediální moci.

Oslava svobodomyslnosti a sounáležitosti občanů se projevila při průjezdu konvoje spojeneckých vojsk NATO. Komunisti nám předvedli, že jim otrnulo. Pokusili se ukázat svoji tvrdou pěst. Jediné, čeho ale dosáhli, bylo probuzení obyvatel z pětadvacetiletého zimního spánku.

Mnoho jednotlivců i různých skupin, spolků, sdružení a dalších organizací se zaktivizovalo. Ukázalo se také, jak propastný je rozdíl mezi občany na jedné straně a mezi prezidentem, vládou, poslanci i senátory na straně druhé. Až na pár výjimek se nikdo z nich proti hysterii komunistů nepostavil. Jeden by čekal, že bude naprostá většina z nich bít na poplach. Nestalo se.

Iniciativa Občanské liberální hnutí má jeden hlavní cíl: Pokusit se propojit jednotlivé občanské organizace i aktivní jedince. Roztříštěnost je hlavním problémem, proč se nemůžeme nadobro zbavit starých pořádků, ideologie a způsobu myšlení. Je třeba pokusit se změnit naši vlast na občanskou společnost, kde budou mít občané výrazně větší a zásadní podíl na tvorbě pravidel hry. Zákonů, vyhlášek, nařízení.

Již postupně vytváříme pracovní skupiny pro jednotlivé oblasti, témata. Rádi bychom i touto cestou vyzvali různé odborníky a informované občany, i vás zde, aby se nám ozvali a podíleli se na analýze nedostatků a pokřivení, které nám všem ztrpčují život. Snad již denně nám vláda i poslanci předkládají další a další zákony nebo návrhy zákonů, které mají za cíl jediné: Udělat z nás všech poddajné ovce. Čím dál víc se v této zemi vytrácí to nejcennější, čeho jsme v roce 1989 dosáhli. Svoboda.

Podle nás již není dvanáct, ale po dvanácté. A je nejvyšší čas zastavit čas. Ba dokonce je třeba čas vrátit před dvanáctou. A to je náš cíl.

Bez vás, všech svobodomyslných občanů, se to ale nepodaří. My všichni nyní musíme táhnout za jeden provaz a spojit své síly. Pokud se nám to nepodaří, pak zákony typu EET (elektronické evidence tržeb) budou znamenat nejen konec drobného a středního podnikání, ale z České republiky se stane novodobá totalitní země. V první etapě, zdá se, v ní převezme roli konstitučního oligarchy Andrej Babiš. Kdo další by mohl přijít po něm, na to snad ani nechceme myslet.

Nyní budeme tvrdě pracovat. Chceme udělat analýzu současného stavu a z ní pak navrhnout řešení. Příkladem může být sport, kde k dětem se dostává zlomek z obrovských částek, které se na sport a tělovýchovu vynakládají. A to nejen státem, ale i společnostmi vlastněnými plně nebo z části státem. Dalším příkladem je již zmiňovaná elektronická evidence tržeb. U EET nejde o potírání šedé ekonomiky – jde o data. Rozhodně a jednoznačně se postavíme proti zavedení EET a spouštíme kampaň, kterou jsme nazvali Leták proti EET do každé výlohy. Chceme dosáhnout toho, aby majitelé provozoven, hotelů, restaurací, obchodů, ale i živnostníci a další občané pochopili, že EET postihne nás všechny. Veškerá data všech se budou shromažďovat v rukou několika osob. To je hlavní Babišův cíl. Dnes již není možné znárodnit, vyvlastnit nebo zestátnit soukromý majetek přímo. Kromě předpisu č. 184/2006 Sb., tedy Zákona o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, který se již prosadit podařilo. Museli tedy bývalí komunisté přijít s jiným systémem – s EET.

Třeba je to i ten důvod, kvůli kterému Miloš Zeman strhává veškerou pozornost na sebe. Důvod, proč rozeštvává obyvatelstvo proti sobě. Znovu přichází na scénu ten starý dobrý pomocník totalitně založených lidí. Třídní boj, jehož cílem je proti sobě štvát občany vlastního státu. Ale tohle už tady bylo. A my toto odmítáme.

Situace je podle nás opravdu vážná. Vydobyli jsme si cestu „směrem západním“. Jinými slovy zvolili jsme si cestu demokracie, svobody a dodržování lidských práv. My všichni ze střední generace a starší si dobu před 25 lety dobře pamatujeme. Jsme povinni podpořit mladé, kteří nejsou do starých struktur namočeni, a udělat maximum možného, aby především oni převzali na sebe odpovědnost vést tuto zemi. Tihle lidé jsou i v současných demokratických parlamentních stranách, ale většinou stojí mimo ně. Měli bychom využít našich zkušeností a možností k tomu, abychom zabránili několika jedincům vrátit naši zemi zpět před rok 1989.

Česká republika má velké předpoklady prosperity. Žijí zde neuvěřitelně šikovní, schopní a pracovití lidé, kteří se jako jednotlivci nebo jako firmy začínají prosazovat nejen doma, ale také ve světě. Pojďme udělat maximum, aby se jim (nám) dostalo rovněž kvalitního politického vedení v čele s prezidentem, kterého bychom si opět mohli vážit.

Ke stažení ve formátu PDF – zde

Leave a comment

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *