Blog

Prohlášení k prezidentu republiky Miloši Zemanovi

Domníváme se, že situace, do které se dostala Česká republika arogantním, povýšeneckým a po lidské i politické stránce nepřijatelným vystupováním prezidenta Miloše Zemana, je velmi vážná. Pan Zeman svými výroky a projevy eskaluje napětí ve společnosti, což je neomluvitelné, nehorázné a často i hanebné. Nepřestává urážet snad již cokoli a kohokoli, čímž dehonestuje úřad prezidenta republiky jako takový.

Vzhledem k současné nedostatečné legislativě, která neumožňuje lidové hlasování, vyzýváme Senát, aby se souhlasem Poslanecké sněmovny podal ústavní žalobu proti prezidentu republiky k Ústavnímu soudu za velezradu nebo za hrubé porušování Ústavy a Listiny základních práv a svobod.

Jsme přesvědčeni, že Miloš Zeman nevykonává svou funkci v zájmu všeho lidu, jak mu ukládá slib prezidenta republiky, který zní: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj úřad budu zastávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.“

Jsme přesvědčeni, že vystupování prezidenta republiky jako hlavy státu, musí být ve všech svých projevech na veřejné úrovni kultivované a slušné. Tyto zásady Miloš Zeman v našich očích ani uších nesplňuje.

Jsme přesvědčeni, že slib, který pronesl ve svém vánočním poselství roku 2013, že se pokusí společnost sjednocovat a ne rozdělovat, nedodržuje. Naopak. Je hlavní osobou, která vráží klín mezi občany této země, a jeho projevy jsou naplněny arogancí, polopravdami i evidentními nepravdami. Očividně a nezakrytě opovrhuje každým, kdo má jiný názor než on sám, nebo kdo se jeho názorům vzepře. O vánočním poselství roku 2014 se již raději nechceme ani zmiňovat.

Zákrok represivních služek 17.11.1989 proti demonstrantům Miloš Zeman bagatelizuje a říká, že to nebyla žádná krvavá řež a že státní bezpečnost se zachovala humanisticky. Tato tvrzení se nezakládají na pravdě a jsou pošlapáním osobní cti všech, kdo na Národní třídě 17.11.1989 byli nemilosrdně a brutálně zmláceni. Jestliže tam Miloš Zeman byl, jak říká, pak nemluví pravdu. Jestliže tam nebyl, pak nemluví pravdu tím, že tam byl a soudí bez důkazů a přímých informací. V obou případech nemluví pravdu.

Jsme přesvědčeni, že zahraničněpolitické kroky pana Miloše Zemana jsou v rozporu s Programovým prohlášením vlády České republiky ze dne 12. února 2014 a v přímém rozporu se zahraniční politikou Evropské unie (EU) i Severoatlantické aliance (NATO).

Jsme přesvědčeni, že válka na Ukrajině není „něčím jako chřipkou“ a že zde neprobíhá občanská válka, jak se snaží Miloš Zeman prezentovat. Jsme rovněž přesvědčeni, že současná Čína není tím státem, od kterého by se měl prezident České republiky učit, jak stabilizovat společnost.

Vzhledem k tomu, že prezident republiky je podle Ústavy České republiky vrchním velitelem ozbrojených sil, nemáme jako občané této země jistotu, že se Miloš Zeman, v případě možného mezinárodního konfliktu této své funkce zhostí zodpovědně. Obavu máme zároveň z kvality a odbornosti jeho poradců a nejbližších spolupracovníků.

 

Občanské liberální hnutí

Stáhnout:
Prohlášení k prezidentu republiky Miloši Zemanovi

Leave a comment

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *